Avdekket flere år gamle lovbrudd - nå løper dagbøtene