Sendte ut faktura til alle innbyggerne. Nå har de funnet to feil på den