Har gransket 200 meldinger til barnevernet: 13 sto som ikke mottatt