Legger ned den tradi­sjons­rike butikken: – Vemodig

foto