Styre­leder brukte samei­ets penger til å betale egne regnin­ger