Mens arrangøren lover spektakulært show, gruer naboene seg