Trafikkulykke i Skien: Scooter kjørte inn i hekk og veltet