Kaos på fjellet: - Flere biler utenfor veien

foto