Har sendt ut farevarsel: – Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene