Sykehuset står uten kjølerom for døde: Hentet kjølecon­tainer som provi­sorisk løsning