Samlet inn millioner til MR-maskin – står fortsatt ubrukt