Ambulanse og personbil involvert i trafikkulykke

foto