Jenta gruet seg for å dra hjem etter skoletid. Slik ble den mørke hemmeligheten avslørt