Mener utbyg­gingen ikke trenger gå på bekost­ning av flyplassen: – Det er snakk om poten­sielt 200 arbeids­plasser her