Får bygge over 20 boliger i rekkehus og nytt låvebygg