Fort­satt ikke bygd tram­poli­nepark og padel-senter her. Slik forkla­rer de seg

foto