I natt: Beboere evakuert etter brann i blokk

foto