Uthus har brent ned - spredte seg til terrenget rundt