Sa nei til «et sløseri jeg ikke skjønner noe av»

foto