Mange bruker denne knappen feil: – Gir deg ikke rett til å stanse ulovlig