«Flytt steinene», sa Gudmund (81) til kommunen. Heller ikke tingretten lot seg rikke

foto