Flere uten mobildekning etter brann i telefonsentral