Forskere: – Nødnettet kan bruke 5G allerede i 2020