Nå har de funnet ut hvordan de kan fange halvparten av all CO2 fra Norcem i Brevik

foto