Denne delen av sentrum stilnet – men se hva som skjer nå