Stor bekymring for samarbeid mellom ICA og NorgesGruppen

foto