Data fra nesten en halv million norske Facebook-brukere på avveie