Har ambisjoner om å komme høyere i kommune-NM

foto