– Hadde disse tallene kommet for et halvt år siden, ville de skremt vannet av oss

foto