Gjerpen holdt følge med Larvik det første kvarteret, så ble det bråstopp

foto