Nav-skandalen: – Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte