Kanalen stengt for fritidsbåter på grunn av for stor vannføring