Ordfører angriper saksbehandler: Beskylder ham for maktmisbruk