Kvinnen gikk for å hente vann, så hørte ektefellen et plask

foto