Mener det er livsfarlig å gå i Hovenga. Nå vil politikerne starte utredning

foto