Gutt(9) livstruende skadd, mens tilstanden er stabil for gutt (10) etter bilulykke

foto