Da flammene nærmet seg fylkesveien, måtte brannvesenet rykke ut

foto