foto
Hjemme: Robin Kåss koser med katten Lynx hjemme på kjøkkenet på Eidanger. Foto: Lena Beathe Arneberg

– Jeg kan være ansiktet utad for menn som sliter med å snakke om følelser