Venstrelederen kom til Odd og Skien for å lade batteriet

foto