Kjersti kaster seg på trenden og åpner nytt treningskonsept

foto