Anmelder ulovlig hogst: – Det er påfallende at enkelte av husene i dette boligfeltet trolig har fått bedre utsikt til sjøen