Er dette et fortau eller et kjørefelt? Slik svarer kommunen

foto