Nå blir det trolig en tøff omkamp om flytting av bomstasjonen på E134

foto