PST: Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet