Koronaen slo ut denne restauranten. Nå er skiltene tatt ned

foto