Ingen ble evakuert. Et skudd gikk gjennom naboleiligheten. Alt skal ha skjedd på ett minutt

foto