Skatteoppgjøret for 2018 ga 600 milliarder kroner i skatteinntekter

foto