Skrev ut bøter til 23 sjåfører i kontroll i Grenland