Benestad får ikke jobbe som privatpraktiserende lege, men fortsetter å ta imot pasienter på kontoret