Ønsker 250 flyktninger velkommen, men ikke alle var enige